Hollanda’nın doğusunda Overijsel bölgesinde yer alan Almelo Sehri 72 000 nüfuslu bir şehirdir. Diğer bölgelerin aksine denizden 10 m kadar yüksektir. Almanya sınırına uzaklığı 35 km dir. Almelo’ya ilk Türk işçileri 1962 yılında gelmeye başlamıştır. İşçi akını 1974 yılına kadar devam etmiştir. Bu tarihe kadar pansiyonlarda kalan işçiler bundan sonra ailelerini de getirmeye başlamışlardır.İşçilerimiz geldiği dünden itibaren ibadet edebilecekleri bir yer aramaya başlamışlar, ilk sıralar pansiyonun müsait yerlerinde namazlarını kılmışlar, Cuma ve bayramlarını içlerinden imamete en verişli olanı kıldırmıştır. Bayram namazları bazen kilisede de kılınmıştır.

Türkiye’den Avrupa’ya ilk kez hocalar,bazı bölgelere bayram namazı kıldırmak üzere gönderilmeyebaşlanmıştır. Almelo’da textil işçisi olarak çalışan vatandaşlarımız, burada daha uzun süre kalabileceğini düşünerek cami yapımı için teşebbüse geçmişler,bu iş için dernek kurmuşlar ve derneğin başına da bir Hollandalıyı getirmişlerdir. 1 Mayıs 1974 tarihinde Almelo Camii Projesini B.Sevincsoy tarafindan cizilip , Temeli dönemin büyükelçisi Oktay Cankardeş tarafından atılmış,cami altı ayda tamamlanarak 1974’ ün Ramazan Bayramına ibadete açılmıştır. Caminin ilk yapılan kısmı mahfili ile birlikte 200 kişinin namaz kılabileceği büyüklüktedir. Temelden belediyeden kiralanan bir arsa üzerine minareli ve kubbeli olarak inşa edilmiştir. Bu şekli ile cami Hollanda’nın ilk camisidir. Caminin, Avrupa’nın kubbeli ve minareli ilk camisi olduğunu da iddia edilmektedir. Caminin dış kısmı beyaz boya ile boyandığından cami Hollandalılar arasında Beyaz Cami adı ile anılmıştır.Cami 1983’te Hollanda Diyanet Vakfına Bağlanmış bundan sonra caminin adı Almelo Yunus Emre Camii olarak değiştirilmiştir.

  

 

Cami, zamanla ihtiyaca cevap vermemeye başlayınca ekler ilave edilmiş,1989 da caminin sağ tarafına ek yapılarak cami büyütülmüş,lokal ve tuvaletler yapılmış, aynı yıl caminin arsası da belediyeden satın alınmıştır.1999 da caminin sol tarafına yapılan ekle de cami son şeklini almış ve 1000 kişinin namaz kılabileceği bir kapasiteye ulaşmıştır. 2003 yılında ise caminin mihrap,minber ve kürsüsü yeniden yapılmış ve çini ile kaplanmıştır. Cami müştemilatında, lokal,iki derslik, ve ardiye bulunmaktadır.Herhangi mimari bir özelliği olmayan, içi ve dışı sade olan camiyi her vakit dolup taşan cemaat süslemektedir. Caminin cemaat sayısı ortalama, sabah 20,öğlen 100-150,ikindi,akşam ve yatsı 50, Cuma 500 bayramlarda 1500 dür.

  

 

Camiye ilk resmi görevli olarak Musa Deniz Hoca efendi atanmış ve altı ay görev yapmıştır. Ardından Muğlalı Süleyman Aktaş Hoca gelmiş ve dört yıl görev yapmıştır.İlk iki görevlinin maaşları cami tarafından ödenmiştir. 1986 da göreve başlayan Seyit Ali Dosdoğru Caminin, maaşı TC tarafından ödenen ilk görevlisidir. Seyit Ali Hoca altı yıl görev yapmış, caminin gelişiminde büyük katkısı olmuştur. Caminin dördüncü Din görevlisi: Hüseyin Arslan(1992-1995),beşinci Din görevlisi: Sukur kucuk (1996-2000), altıncı Din görevlisi :Mukadder Arif Yuksel (2001-2005) , Yedinci Din görevlisi :Ilhan Fidan ( 2005 - 2009) Sekizinci Din görevlisi :Abulkadir Canli  ( 2009  - 2014) Dokuzuncu Din görevlisi: Ahmet Kislikaya(2015-2016) Onuncu Din gorevlisi : Fatih Centeli (2016

Caminin dernek başkanlıgını yapılışından 1989 yılına kadar Türker Atabek yürütmüştür. Atabek`ten sonra  caminin dernek başkanları sırası ile şunlardır:

 

1 Türker Atabek 1974 - 1989
2 Müzaffer Babayigit 1989 - 1990
3 Nuri Özkan 1990 - 1992
4 Yusuf Köksu 1992 - 1994
5 Nuri Özkan 1994 - 1996
6 Süleyman Ercan 1996 - 1996
7 Ali Cakir 1996 - 1998
8 Kemal Simsek 1998 - 2000
9 Turan Koç 2000 - 2001
10 Ahmet Babayigit 2001 - 2006
11 Salih Ilhan 2006 - 2015
12 Sengün Türkeri 2015 - …...