Hükümetin coronavirus vakası sebebiyle açıklamış olduğu tedbirlere istinaden, Yarın 15 mart 2020 tarihinden 06 Nisan 2020 tarihine kadar camilerin vakit namazlarında kapatılmasına, lokal vb. müştemilatların da kapatılmasına,, Camilerin giriş kapılarına konuyu izah eden bilgilendirme yazısının asılmasına karar verilmiştir.